Skip Deschideţi contulSkip cursuri prenatale

cursuri prenatale

Skip Meniu principal
Guvernul a adoptat Ordonanţa privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
Ordonanţa are multe prevederi noi, in favoarea rezidenţilor. Filosofia ordonanţei este aceea de a nu mai avea şomeri sau vanzători cu diplomă de licenţă in medicină şi de a asigura asistenţă medicală de specialitate in zonele deficitare.

Incepand cu anul 2008, se va organiza examen de rezidenţiat pe locuri, rezidenţiat pe post şi rezidenţiat cu timp parţial.

Durata rezidenţiatului va fi cuprinsă intre 3-7 ani, in funcţie de specialitate. Pentru fiecare specialitate in parte durata rezidenţiatului se stabileşte prin Ordin al ministrului sănătăţii publice.

Rezidenţiatul pe post se organizează in funcţie de numărul de posturi solicitate de unităţile sanitare publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice, precum şi de ministerele cu reţea sanitară proprie.

Rezidenţiatul pe post se poate organiza numai pentru unităţi sanitare publice, din zone deficitare din punct de vedere al asigurării asistenţei medicale.

Pentru unităţile sanitare din reşedinţa de judeţ sau din judeţ, se nominalizează numai specialităţile şi unităţile sanitare care funcţionează cu mai puţin de 50% din numărul de personal normat/locuri de muncă in reşedinţa de judeţ şi in judeţ stabilit pentru medici, medici dentişti sau farmacişti.

Pentru spitalele clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice, precum şi pentru spitalele regionale NU se organizează rezidenţiat pe post.

Rezidenţii incheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică care a publicat postul respectiv, in condiţiile prevăzute de legislaţia in vigoare.

Specialiştii formaţi in urma promovării concursului de rezidenţiat pe post sunt obligaţi să lucreze la unitatea sanitară publică cu care au incheiat contractul individual de muncă, cel puţin un număr de ani egal cu durata corespunzătoare pregătirii in rezidenţiat. Nerespectarea acestei obligaţii implică plata tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională.

După obţinerea titlului de specialist, autorităţile locale in colaborare cu unităţile sanitare vor acorda acestora primă de instalare ca medic specialist, spaţii de locuit in folosinţa gratuită şi, după caz, spaţii destinate desfăşurării actului medical.

Pregătirea in rezidenţiat se desfăşoară, in mod descentralizat, la nivelul următoarelor centre universitare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Targu Mureş şi Timişoara.

Rezidenţii de anul I şi II pot fi incluşi in linia de gardă, in afara programului normal de lucru, pe răspunderea şi sub supravegherea medicului titular de gardă, fără a fi salarizaţi pentru această activitate.

Rezidenţii care efectuează gărzi, incepand cu anul III de rezidenţiat, sunt salarizaţi pentru această activitate cu respectarea reglementarilor legale in vigoare, de către unitatea sanitară unde efectuează garda.

Incepand cu promoţia 2005, absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, neconfirmaţi in rezidenţiat, pot efectua trei ani de practică supravegheată/asistată in unităţi sanitare publice, cabinete de medicină de familie, la solicitarea acestor unităţi, beneficiind de contract individual de muncă pe durată determinată. Actul medical pe care il prestează in timpul celor trei ani de practică este sub responsabilitatea unui medic cu drept de liberă practică.

Pe parcursul celor trei ani, medicii care efectuează practică supravegheată/asistată au obligaţia să se prezinte la concursul de rezidenţiat şi dobandesc dreptul de liberă practică după promovarea examenului de medic specialist.

Tot din acest an, medicii posesori ai certificatului de specialist pot efectua pregătire pentru obţinerea celei de a doua specialităţi in regim cu taxă.
Skip Calendar

Calendar

Dum Lun Mar Mie Joi Vin Sam
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 Astazi vineri, 24 noiembrie 24 25
26 27 28 29 30   
Skip Statistică Certificate

Statistică Certificate

Numărul mediu de zile pentru trimiterea certificatelor:

291,3

Ce reprezintă acest număr?